O nas.

Na rynku usług odszkodowawczych z sukcesem działamy od ponad dekady. Do naszej społeczności należy ponad trzy tysiące osób, wśród nich blisko trzydzieści kancelarii adwokatów i radców prawnych oraz przedstawiciele specjalizacji niezbędnych w toku likwidacji szkody. Na przestrzeni lat wykształciliśmy własne standardy obsługi, które realizowane są pod brendami :

Logo KBO
Logo KIO
Logo PNiP

Krajowe Biuro Odszkodowań

Realizujemy obsługę Klientów z terenu całej Polski, zastępując ich w procesie likwidacji szkód. Jesteśmy przygotowani do świadczenia rzetelnej, profesjonalnej usługi, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. W swoim dorobku posiadamy spektakularne sukcesy i rekordowo wysokie odszkodowania. Możemy poszczycić się zaufaniem, jakim obdarzyło nas ponad 120.000 osób. Jesteśmy pewni, że sprawy naszych Klientów zakończą się sukcesem, dlatego dajemy 100 % gwarancji, że w razie braku odszkodowania, Klienci nie zapłacą za usługę prowadzenia sprawy, zarówno na drodze polubownej jak i sądowej.

Działamy kompleksowo. Klienci w ramach jednej umowy korzystają z wiedzy prawników, psychologów, rzeczoznawców, konsultantów medycznych, rehabilitantów i innych specjalistów, których wiedza gwarantuje wysoki poziom merytoryczny w procesie likwidacji szkody. W ramach umowy wykonujemy szereg czynności za naszych Klientów, aby zastąpić ich w procesie likwidacji szkody w stopniu maksymalnym jak tylko jest to możliwe :
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu karnym, żądając zapłaty nawiązki przez sprawcę szkody
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Policją, Prokuraturą i Sądem
 • prowadzimy postępowanie przed Zakładami Ubezpieczeniowymi na etapie polubownym, począwszy od zgłoszenia szkody, aż do ostatecznego zakończenia procesu likwidacji szkody, w tym nadzorujemy ustalenia w zakresie rozmiaru szkody, weryfikujemy orzeczenia i wyceny oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniu odwoławczym
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu sądowym
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Rzecznikiem Ubezpieczonych
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego
Stosujemy zaostrzone procedury związane z przestrzeganiem praw Klientów i respektowaniem woli Klientów, którzy przez cały proces likwidacji szkody zachowują pełną decyzyjność w swojej sprawie. Nasi Klienci :
 • płacą wyłącznie w razie uzyskania odszkodowania
 • otrzymują terminową wypłatę odszkodowania, bez względu na jej wysokość
 • mogą negocjować indywidualne warunki umowy
 • potwierdzają pisemnie decyzję o zgodzie na wytoczenie powództwa
 • rozwiązanie umowy nie jest zagrożone karami umownymi
 • potwierdzają pisemnie decyzję o zgodzie na zawarcie ugody na wynegocjowanych warunkach
 • mają prawo do odstąpienia od umowy w razie podpisania umowy poza siedzibą Krajowego Biura Odszkodowań bez podawania jakichkolwiek powodów, w terminie 14 dni od jej zawarcia

Krajowa Informacja Odszkodowawcza

Dla celów świadczenia nieodpłatnej pomocy Poszkodowanym, w 2009 r. uruchomiliśmy Krajową Informację Odszkodowawczą, która prowadzi infolinię dla posiadaczy kart KIO. Bez opłat i wychodzenia z domu mogą korzystać z wiedzy profesjonalistów, w zakresie szkód na osobie jak i na mieniu, zarówno z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, jak i z ubezpieczeń dobrowolnych [grupowych, pracowniczych, na życie, zdrowie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, etc.]

Zespół Krajowej Informacji nieodpłatnie :
 • przeanalizuje okoliczności zdarzenia i wskaże możliwości rozwiązania problemu,
 • ustali instrukcję postępowania, indywidualnie dostosowaną do sprawy,
 • zweryfikuje poprawność uzyskanej kwoty świadczenia,
 • nauczy w jaki sposób dokumentować rozmiar szkody,
 • udostępni wzory prostych pism,
 • zweryfikuje prawidłowość kalkulacji naprawy zniszczonego samochodu,
 • wskaże zasady ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zweryfikuje orzeczenia lekarskie wydane przez lekarzy działających na zlecenie zakładów ubezpieczeń,

Polsko-Niemiecka Informacja Prawna

Realizując pomoc dla Polaków stale przebywających na terenie Niemiec, w roku 2013 zorganizowaliśmy usługę świadczoną pod brendem Polsko – Niemiecka Informacja Prawna, przy współpracy z Kancelarią Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. W ramach PNIP realizujemy sprawy związane z :

 • prawem do zasiłku dla bezrobotnych
 • prawem pracy
 • obowiązkiem podatkowym
 • odszkodowaniem
 • prawem do ubezpieczenia społecznego
 • prawem meldunkowym w Niemczech
 • prawem do zasiłku na dzieci
 • prawem do świadczeń emerytalnych
 • prawem do dodatków mieszkaniowych
 • szerokim zakresem prawa cywilnego i karnego
www.eullundpartner.odszkodowania-kio.pl

Współpraca z KZRKiOR

W okresie od lutego 2011r. do lipca 2012 r. w ramach współpracy z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie oraz Centrum Informatycznym Kółek Rolniczych w Warszawie, przeprowadziliśmy dwuletni program pomocy rolnikom z terenu całego kraju, w zakresie realizacji przysługującego im prawa do ustanowienia służebności przesyłu, jak i innych praw do świadczeń odszkodowawczych. W ramach współpracy, przeprowadziliśmy dziesiątki spotkań szkoleniowo informacyjnych, braliśmy udział w posiedzeniach Prezesów Wojewódzkich Związków a także byliśmy zaproszeni na Kongres KZRKiOR w 2011 r., podczas którego Prezes Władysław Serafin zaprezentował Krajową Informację Odszkodowawczą w obecności ponad 300 zaproszonych gości.

plakat

plakat

ulotka avers

ulotka avers

ulotka revers

ulotka revers

komunikat

komunikat

rollup

rollup

Współpraca z WZRKiOR

Od 10 września 2010 r. jesteśmy związani porozumieniem o współpracy z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu, z Prezesem Eugeniuszem Chrzanem na czele. W ramach współpracy przeprowadziliśmy dziesiątki spotkań z Kołami Gospodyń Wiejskich, występowaliśmy na posiedzeniach Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz we wszystkich Powiatowych Zespołach Doradców na Dolnym Śląsku. Braliśmy udział w masowych imprezach dedykowanych rolnikom oraz odbyliśmy wiele spotkań szkoleniowych z mieszkańcami wsi.

plakat

plakat

ulotka avers

ulotka avers

ulotka revers

ulotka revers

rollup

rollup

Współpraca Agenci

Z powodzeniem realizowaliśmy także współpracę z Agentami Ubezpieczeniowymi, znanych w kraju multiagencji.

Współpraca Agencje Ubezpieczeniowe

Współpraca z fundacjami

Mieliśmy też możliwość pracy dla podopiecznych Fundacji, którym udzielaliśmy nieodpłatnych porad, niosąc bezinteresowną pomoc. W okresie od kwietnia 2012 r. do 2014 r. świadczyliśmy pomoc dla podopiecznych Akuna Pomaga, zaś od października 2011 r. jesteśmy związani umową ze Stowarzyszeniem Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych "Życzliwi Poszkodowanym" z siedzibą w Warszawie.

Współpraca z "e-legnickie.pl"

Do końca 2017 roku świadczyliśmy pomoc prawną dla Czytelników Regionalnego Portalu Informacyjno – Publicystycznego "e-legnickie.pl"

www.e-legnickie.pl

Z pasją walczymy o sukces. Dążymy do perfekcji w każdej dziedzinie naszej aktywności. Pracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, kierując się szczerością i rzetelnością we wszystkim, co robimy.

Każdego dnia naszej pracy udowadniamy, że : "Najważniejsi dla nas są ludzie"