Zgłoszenie szkody na pojeździe do Krajowego Biura Odszkodowań

Uprzejmie informujemy, że Zespół Krajowego Biura Odszkodowań odpowiada na zgłoszenia w ciągu 24 godzin roboczych. W celu profesjonalnego przygotowania się do rozmowy z Państwem, niezbędne jest zgromadzenie podstawowych informacji. Prosimy zatem o wypełnienie poniższego formularza. Dane wskazane w zgłoszeniu posłużą wyłącznie do sporządzenia oferty na prowadzenie sprawy. Wysłanie Zgłoszenia szkody następuje automatycznie po wybraniu opcji WYŚLIJ. Nie obliguje ono do zawarcia umowy z Krajowym Biurem Odszkodowań ani też nie wiąże się z ponoszeniem przez Państwa jakichkolwiek kosztów.
Rodzaj ubezpieczenia

Czy elementy uszkodzone w kolizji / wypadku były naprawiane przed datą zdarzenia

Czy elementy uszkodzone w kolizji / wypadku nosiły ślady uszkodzeń, które nie były związane ze zdarzeniem


Uwagi:

Złożenie oferty na prowadzenie Państwa sprawy, będzie możliwe tylko w przypadku uzyskania następujących dokumentów:

  1. Wycena pojazdu przed zdarzeniem
  2. Kosztorys naprawy sporządzony przez zakład ubezpieczeń (lub inny)
  3. Inne wyceny, jeżeli były wykonane
  4. Zdjęcia uszkodzeń pojazdu

ZAŁĄCZNIKI

max. wielkość jednego pliku to 10 MB


Jeżeli nie jesteście Państwo w posiadaniu wskazanych wyżej dokumentów, należy uzyskać je z zakładu ubezpieczeń, wypełniając i wysyłając na adres mailowy zakładu Wniosek o kalkulację naprawy [Pobierz wniosek]