Krok 3 : Zamów druk umowy dla Ciebie

Uprzejmie informujemy, że Zespół Krajowego Biura Odszkodowań przygotowuje projekt umowy dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości, aby optymalnie wykorzystać Państwa potencjał i znajomość branży. Projekty przygotowywane są wyłącznie dla osób, które wykonały krok 1 i 2 naszej instrukcji.

foto


Zgłoszenia dokonał:


Zamawiam umowę dla:


Warunki umowy:

foto

Teren działania

Krajowe Biuro Odszkodowań współpracuje z Przedstawicielami na terenie całego kraju.

foto

Zaliczki

Zaliczki mogą być wypłacane jako przedpłata honorarium z tytułu pozyskania i obsługi sprawy o odszkodowania za szkodę na osobie, a jej wysokość uzależniona jest od szacunkowej wartości roszczenia oraz łącznej ilości spraw złożonych w danym miesiącu

Przy wartości szacunkowej roszczenia : od 1 do 5 spraw w miesiącu powyżej 5 spraw w miesiącu
do 15.000 zł. 150 zł. za każdą złożoną sprawę 250 zł. za każdą złożoną sprawę
od 15.001 zł. do 40.000 zł. 150 zł. za każdą złożoną sprawę 550 zł. za każdą złożoną sprawę
od 40.001 zł. 150 zł. za każdą złożoną sprawę 800 zł. za każdą złożoną sprawę
foto

Budowa struktury

Przedstawiciel może budować własną strukturę na następujących zasadach

  1. Każdy agent struktury Przedstawiciela zawiera umowę bezpośrednio z KBO
  2. Wysokość prowizji dla agentów struktury Przedstawiciela zależy od KBO
  3. Wysokość honorarium dodatkowego za efekty działania struktury zależy od łącznej ilości spraw pozyskanych przez strukturę :
Ilość spraw pozyskanych przez strukturę Honorarium za efekty działania struktury
0 - 50 3 %
51 - 80 5 %
81 - 120 7 %
od 120 9 %
foto

System kodów

Przedstawiciele, którzy nie chcą poświadczać pozyskiwanych spraw własnym imieniem i nazwiskiem, korzystają z Systemu Kodów. W takim przypadku do umowy wprowadzana jest dodatkowa klauzula o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych Przedstawiciela, który posługuje się nadanym kodem na drukach umów, w których zawarciu pośredniczy.

foto

Wyposażenie w ramach umowy

W myśl umowy Przedstawiciel otrzymuje nieodpłatnie materiały służące jego identyfikacji wizualnej z KBO proporcjonalnie do efektów pracy :

Ilość spraw CHCĘ NIE CHCĘ
imienne wizytówki 5
imienna strona www 5
adres e-mail z domeną KBO 5
imienne ulotki 6
foto

Wyposażenie w okresie poprzedzającym osiągnięcie zakładanych efektów

Przedstawiciele, którzy chcą posługiwać się materiałami służącymi identyfikacji wizualnej z KBO w okresie poprzedzającym osiągnięcie zakładanych efektów mogą zamówić je odpłatnie. Po zrealizowaniu założeń umowy KBO zwraca koszty poniesione przez Przedstawiciela.

Ilość spraw do uzyskania wyposażenia standardowo ZAMAWIAM materiały na mój koszt
imienne wizytówki 5
imienna strona www 5
adres e-mail z domeną KBO 5
imienne ulotki 6
foto

Obsługa

Przedstawiciele korzystają z pomocy przydzielonego im Doradcy KBO, do którego kierują wszelkie pytania, uzyskują analizy, wyjaśnienia i szkolenie

foto

Szkolenia

Przedstawiciele otrzymują materiał szkoleniowy dotyczący obsługi Klientów Krajowego Biura Odszkodowań. Przedstawiciele uczestniczą w szkoleniach organizowanych w siedzibie KBO oraz na terenie kraju. Szkolenia indywidualne w miejscu zamieszkania Przedstawiciela przeprowadzane są za odpłatnością