Współpraca.

foto

1. O nas.

foto

Na rynku usług odszkodowawczych z sukcesem działamy od 2008 r. Z pasją walczymy
o sukces. Dążymy do perfekcji w każdej dziedzinie naszej aktywności. Pracujemy
w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, kierując się szczerością i rzetelnością we wszystkim, co robimy. Stale rozbudowujemy pion sprzedaży i obsługi Klienta.

Krajowe Biuro Odszkodowań realizuje obsługę Klientów z terenu całej Polski, zastępując ich w procesie likwidacji szkód. Jesteśmy przygotowani do świadczenia rzetelnej, profesjonalnej usługi, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy jak i z ubezpieczenia dobrowolnego.

Do naszej społeczności należy ponad trzy tysiące osób, wśród nich blisko trzydzieści kancelarii adwokatów i radców prawnych, rzeczoznawcy, konsultanci medyczni, rehabilitanci, przedsiębiorcy świadczący usługi pomocy drogowej, usługi naprawy samochodów, wypożyczania pojazdów zastępczych, pośrednicy ubezpieczeniowi, organizacje rolnicze, grupy środowiskowe, zawodowe, fundacje i wiele innych

foto
foto

Krajowe Biuro Odszkodowań świadczy obsługę Klientów przeszło 4.000 Agentów Ubezpieczeniowych w Polsce.

W roku 2014 wydaliśmy w całej Polsce blisko 120.000 kart stałego Klienta, które uprawniają do nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej pod numerem infolinii
801 000 913..

Klientów Krajowego Biura Odszkodowań obsługują w całej Polsce prawnicy z ponad trzydziestu renomowanych Kancelarii, specjalizujących się w różnego rodzaju sprawach.


Informacje Krajowego Biura Odszkodowań w przedmiocie współpracy z Przedstawicielami

2. Teren działania.

foto

Krajowe Biuro Odszkodowań współpracuje z Przedstawicielami na terenie całego kraju.

3. Wymagania.

foto

Znajomość oferty KBO
Znajomość zasad przyjmowania spraw
Uczciwość i rzetelność, miła aparycja
Komunikatywność, empatia

4. Zadania.

foto

Pozyskiwanie i obsługa Klientów w terenie
Pośredniczenie w zawieraniu umowy

5. Rodzaj umowy.

foto

Umowa Zlecenia

6. Warunki umowy.

foto

Umowa gwarantuje wypłatę honorarium za sprawy pozyskane i obsłużone przez Przedstawiciela.
Umowa nie przewiduje planów sprzedażowych, zakazu konkurencji, kar umownych ani weksli.

7. Honorarium.

foto

Przedstawiciel otrzymuje kwotę stanowiącą równowartość procentową z kwoty prowizji zainkasowanej przez KBO. Wysokość prowizji wzrasta wraz z ilością pozyskanych spraw.

0-30 spraw - 25 %
31-60 spraw - 30 %
61-100 spraw - 35 %
od 101 sprawy - 40 %

8. Zaliczki.

foto

Zaliczki mogą być wypłacane jako przedpłata honorarium z tytułu pozyskania i obsługi sprawy o odszkodowania za szkodę na osobie, a jej wysokość uzależniona jest od szacunkowej wartości roszczenia oraz łącznej ilości spraw złożonych w danym miesiącu

Przy wartości szacunkowej roszczenia :
do 15.000 zł.
od 15.001 zł. do 40.000 zł.
od 40.001 zł.
od 1 do 5 spraw w miesiącu
150 zł. za każdą złożoną sprawę
powyżej 5 spraw w miesiącu
250 zł. za każdą złożoną sprawę
550 zł. za każdą złożoną sprawę
800 zł. za każdą złożoną sprawę

9. Budowa.

foto

Przedstawiciel może budować własną strukturę na następujących zasadach

  1. Każdy agent struktury Przedstawiciela zawiera umowę bezpośrednio z KBO
  2. Wysokość prowizji dla agentów struktury Przedstawiciela zależy od KBO
  3. Wysokość honorarium dodatkowego za efekty działania struktury zależy od łącznej ilości spraw pozyskanych przez strukturę :
Ilość spraw pozyskanych przez strukturę
0 - 50
51 - 80
81- 120
od 120
Honorarium za efekty działania struktury
3 %
5 %
7 %
9 %

10. System kodów.

foto

Przedstawiciele, którzy nie chcą poświadczać pozyskiwanych spraw własnym imieniem i nazwiskiem, korzystają z Systemu Kodów. W takim przypadku do umowy wprowadzana jest dodatkowa klauzula o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych Przedstawiciela, który posługuje się nadanym kodem na drukach umów, w których zawarciu pośredniczy.

11. Wyposażenie w ramach umowy.

foto

W myśl umowy Przedstawiciel otrzymuje nieodpłatnie materiały służące jego identyfikacji wizualnej z KBO proporcjonalnie do efektów pracy :

Wyposażenie
ogłoszenia na portale
imienne wizytówki
imienna strona www
adres e-mail z domeną KBO
5.000 szt. imiennych ulotek
50 szt. plakatów
12.000 sztuk ulotek imiennych
skaner ręczny
laptop
500 zł. dopłaty do paliwa
1.000 szł. dopłaty do paliwa
Ilość spraw
0
5
5
5
6
6
12
20
35
10 spraw w jednym miesciącu
15 spraw w jednym miesiącu

12. Wyposażenie w okresie poprzedzającym osiągnięcie zakładanych efektów.

foto

Przedstawiciele, którzy chcą posługiwać się materiałami służącymi identyfikacji wizualnej z KBO w okresie poprzedzającym osiągnięcie zakładanych efektów mogą zamówić je odpłatnie. Po zrealizowaniu założeń umowy KBO zwraca koszty poniesione przez Przedstawiciela.

13. Obsługa.

foto

Przedstawiciele korzystają z pomocy przydzielonego im Doradcy KBO, do którego kierują wszelkie pytania, uzyskują analizy, wyjaśnienia i szkolenie.

14. Szkolenia.

foto

Przedstawiciele otrzymują materiał szkoleniowy dotyczący obsługi Klientów Krajowego Biura Odszkodowań. Przedstawiciele uczestniczą w szkoleniach organizowanych w siedzibie KBO oraz na terenie kraju. Szkolenia indywidualne w miejscu zamieszkania Przedstawiciela przeprowadzane są za odpłatnością

15. Portal Informacyjny.

foto

Przedstawiciele otrzymują dostęp do Portalu Informacyjnego, w którym mają na bieżąco podgląd do czynności podejmowanych w sprawach Klientów pozyskanych za ich pośrednictwem.

16. Aktywacja Przedstawiciela krok po kroku.

foto

Jeżeli Jesteś zainteresowany podjęciem współpracy :

Krok 1 :

Powiadom nas o tym - wypełniając zgłoszenie i oczekuj na kontakt z Krajowego Biura Odszkodowań

Krok 2 :

Odbądź rozmowę osobistą lub telefoniczną z Krajowym Biurem Odszkodowań

Krok 3 :

Zamów druk umowy dla Ciebie

Krok 4 :

Podpisz umowę i odeślij dwa komplety dokumentów na adres
Krajowe Biuro Odszkodowań, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

Krok 5 :

Odbierz dostęp do Portalu Informacyjnego

Krok 6 :

Zamów Instrukcję Krajowego Biura Odszkodowań

17. Zapraszamy do współpracy.

KBO logo

Krajowe
Biuro
Odszkodowań

 

 

Infolinia: 801 000 913
Telefon komórkowy: 785 913 913
Telefon stacjonarny: +48 76 721 89 18
fax: 801 000 913 wewn. 4

e-mail: centrala@odszkodowania-kbo.pl
www: www.odszkodowania-kbo.pl
Facebook: www.facebook.com/odszkodowania.kbo