Zgłoszenie szkody na osobie do Krajowego Biura Odszkodowań

Uprzejmie informujemy, że Zespół Krajowego Biura Odszkodowań odpowiada na zgłoszenia w ciągu 24 godzin roboczych. W celu profesjonalnego przygotowania się do rozmowy z Państwem, niezbędne jest zgromadzenie podstawowych informacji. Prosimy zatem o wypełnienie poniższego formularza. Dane wskazane w zgłoszeniu posłużą wyłącznie do sporządzenia oferty na prowadzenie sprawy. Wysłanie Zgłoszenia szkody następuje automatycznie po wybraniu opcji WYŚLIJ. Nie obliguje ono do zawarcia umowy z Krajowym Biurem Odszkodowań ani też nie wiąże się z ponoszeniem przez Państwa jakichkolwiek kosztów.


Czy w zdarzeniu byli jeszcze inni poszkodowani ?

Czy Poszkodowany zna bezpośrednich świadków zdarzenia ?

Czy była Policja na miejscu zdarzenia ?


Czy Policja ukarała kogoś mandatem ?


Czy była karetka na miejscu zdarzenia ?

Czy Poszkodowany został przetransportowano do szpitala ?

Czy Poszkodowany był hospitalizowany ?
Przebieg zdarzenia:
Obrażenia:

Informacje o etapie sprawy / działaniach podjętych przed zleceniem sprawy

Czy Poszkodowany zgłosił szkodę do zakładu ubezpieczeń ?

Czy Poszkodowany otrzymał odszkodowanie ?

Czy Poszkodowany udzielał pełnomocnictwa innej firmie / kancelarii ?


Ocena uszczerbku na zdrowiu

Czy Poszkodowany zakończył leczenie ?

Czy u Poszkodowanego zdiagnozowano stres pourazowy ?

Czy doszło do wystrzału poduszki powietrznej ?

Czy doszło do urazu głowy ?

Czy Poszkodowany poddawany był zabiegom operacyjnym ?Ocena stopnia dolegliwości

Czy Poszkodowany miał trudności w poruszaniu się [wchodzenie po schodach, wychodzenie z domu]?

Czy Poszkodowany mógł wykonywać codzienne obowiązki domowe [zakupy, sprzątanie, gotowanie, higiena, etc.]?

Czy Poszkodowany musiał leżeć w łóżku ?

Czy Poszkodowany zmuszony był zrezygnować z uprawiania sportu, hobby, które uprawiał przed wypadkiem ?


Ocena roszczenia z powodu niezdolności do pracy

Czy Poszkodowany przebywał na zwolnieniu lekarskim ?


Czy Poszkodowany utracił zarobki ?


Czy Poszkodowany utracił premię ?


Czy Poszkodowany utracił możliwość wykonania zlecenia ?Ocena roszczenia w zakresie sytuacji materialnej

Czy przed zdarzeniem Poszkodowany wykonywał pracę zarobkową ?


Czy Poszkodowany utracił zdolność do wykonywania pracy świadczonej przez wypadkiem ?Ocena niezbędnej rehabilitacji

Czy Poszkodowany odbywał rehabilitację ?


Czy Poszkodowany aktualnie odbywa rehabilitację ?


Czy Poszkodowany nadal ma zalecenie rehabilitacji ?


Czy Poszkodowany ponosił koszty rehabilitacji ?Ocena roszczenia w zakresie koniecznej opieki osób trzecich

Czy Poszkodowany zmuszony był korzystać z pomocy osób trzecich – należy podkreślić właściwe : przemieszczanie się, przygotowanie posiłków, zakupy, sprzątanie, higieny i toalety, pomocy w zakresie pielęgnacji specjalistycznej : [ opatrunki, wymiana cewników, system żywienia ] etc.,


Ocena roszczenia w zakresie odszkodowania za uszkodzenie / zniszczenie mienia

Czy doszło do zniszczenia lub utraty mienia : telefon, odzież, okulary, etc.


Czy zniszczone przedmioty zostały zachowane ?

Czy zniszczone przedmioty zostały naprawione ?

Czy zostały zachowane dokumenty zakupu [faktura, paragon, umowa] ?